Shirocky

Shirocky

INT Lillesand

AktiviteterPosted by Kennel Shirocky Mon, May 14, 2012 02:42:09

Denne helgen kan ikke gå upåaktet hen i bloggen.

Vi har vært i Lillesand på NKK-utstilling, og det var kjempekoselig med mange venner og kjente og noen nye bekjentskaper ble det også. Været var en blanding av regn, kaldt og sol og varmt, men det var fryktelig vått i bakken så det var helt forferdelig å løpe med så mange hunder.

Resultatmessig for oss så var det veldig gledelig.

Shirocky's Imagine var på sin 5. utstilling og vant åpenklassen med CK. Det var ikke tisper i andre klasser som hadde fått CK og den andre tispen som fikk CK i åpenklassen sto bak oss. Plutselig kjente jeg den velkjente pirringen av et nært forestående championat og det på en hund som kun har stilt 4 ganger siden hun var 1 år gammel! Magi har vært gårdshund her og kan knapt gå i bånd!

NUCH DKCH DKV-10 Shirocky's Iselilja har mange CACIB i Danmark og også i Sverige, men manglet det norske, evt et i et annet land. Dommeren satte henne først i championklassen med CK og da var det jo bare å få Anne Grete i ringen med Magi, siden begge skulle inn sammen. Det endte med at Izzy vant og fikk sitt CACIB, med Magi som nummer 2 med certet og res.CACIB. Med andre ord sto jeg der med to kullsøstre plassert som nummer 1 og 2 og med hver sin tittel. Izzy INTCH og Magi NUCH.

Jeg har vært med på å ta "rått og råte" i Danmark og Sverige noen ganger og noen ganger også på vanlige utstillinger i Norge, men jeg synes jo denne var litt spesiell. To hjemmelagede jenter fra samme kullet med hver sin flunkende nye tittel samtidig... Izzy er den 4. INTCH i vårt hushold; Gulliver, Ici, Brie og nå Izzy. Jeg vet ikke hvor mange championer jeg har hatt opp gjennom årene, men de er mange.

Så over på tervueren;

Som alltid er det INTCH NUCH DKCH BDSG-01 WÜP DKV-11 Gulliver von Negro Diosa som det knytter seg mest spenning med for min del. Hunden som ble offisielt pensjonert etter BIR'et i Bergen i februar. Nå var han igjen i ringen "fordi det er jo så nære". Jeg kikket litt i katalogen. Gulliver var den desidert eldste hunden av de totalt 2416 hundene som var påmeldt. Nest-eldst var 1,5 år yngre enn ham. Jeg tenker alltid at alderen hans snart må sette en stopper for resultatene hans i ringen, men heller ikke denne gangen. Han fikk CK fra veteranklassen og ble nummer 2 av hannene, og BIR veteran. Han ble tatt ut blandt de 6 beste veteranene i BIS-finalen, men ble ikke plassert blandt de 4 beste. Jeg forstår fremdeles ikke hvordan dette er mulig, og jeg undrer meg virkelig hvem som skal kunne ta hans plass den dagen det er slutt. Jeg undrer meg like mye hvordan det kan ha seg at han stadig slår ut fine championhanner som er 8 år yngre enn ham.

Woodshine's Regal Swansea kom til utstillingen med en attitude som fikk varselslampene til å blinke hos meg. ALLE er her bare pga av meg! Det var hopp og sprett og tjo og hei med alt av folk vi traff på veien inn til utstillingsplassen. Hun var tydelig fornøyd med å få hilse på Anne Grete igjen og livet var tydeligvis helt supert! Denne turbo-terven er ikke lett å stanse når hun går inn for sprellene sine, og hun hadde tydeligvis bestemt seg for å ha en av sine oppvisninger i ringen på lørdag. Hun entret ringen med et brak og veltet nummerplasseringene, holdt på å ta med ringtape og rive meg overende. Man skulle tro at en hund som kan alt også vet hva en stå-kommando er, men denne dagen betydde "stå" dekk, sitt, hopp, rygg, på plass og det meste annet som ikke viser en hund på 4 bein. Man fikk en følelse av at man var på en turnoppvisning. Det gjenspeilte seg også da dommeren kom for å hilse. I sin åpenbare glede stupte hun fram og traff dommeren i det aller helligste, men heldigvis bare lo han av mine beklagelser og sa: "Vilket himla humör på den hunden, så ska en belgisk vallhund vara!" Iza vant åpenklassen med CK. Til slutt ble hun nummer 5 av tispene med reserve-cert. Vi er godt fornøyde med det.

Da belgerene var ferdige var jeg så ødelagt i kroppen av all løpingen at jeg fant ut at jeg rett og slett ikke gadd å stille I'Skytrouble's Born To Be Handsome (CC). De siste ukers vær har ikke gjort leddene bedre og det var heller ikke bare bare å holde ryggen der den skulle være. Det var en dame som kom bort og gjerne ville stille ham. Jeg visste at det ikke kom til å gå bra, og det gjorde det heller ikke. Solan liker seg ikke i ringen med andre enn meg, og de gangene han har fått VG er kun de hvor han har vært stilt med andre. Den kineseren er en bortskjemt mammadalt!

Takk til Anne Grete, Rita, Jeanette, Una, Tone, Heidi, Vibeke, Hanne og alle dere andre som gjorde dette til en kjempefin dag for oss! Og takk for alle gratulasjonene!

I can't let the past weekend go without mentioning in this blog.

We have been in the Southern Norway at an International show and that was really nice with loads of old and new friends. The weather changed from rain to sunny, but the ground was wet and very heavy to run at with so many dogs.

The results were very pleasant for us.

Shirocky's Imagine (g) was at her 5th show ever and won the openclass. The were no females in the other, younger classes which were competing for the CAC and the only one to gain the CAC except from Magi was behind us. Suddenly I felt the well-known feeling of a champion title on a dog that had been in the ring 4 times since she was 1 year old. Magi has just been living as a "farmdog" and has hardly been on leash!

NUCH DKCH DKV-10 Shirocky's Iselilja (g) has many CACIBs in Denmark and also in Sweden, but needed one in Norway or another country. The judge put her first in championclass and then I had Anne Grete to come help me with Magi as both of them were competing for best female. Izzy was awarded Best female and got her CACIB, while Magi was number 2 and gained the CAC and res.CACIB. Thereby I was suddenly the owner of a new INTCH and a Norwegian champion at the same time!

We have experienced to "take it all" at shows in Denmark and Sweden and also in Norway occationally, but I feel this one was a bit special. Two homemade littersisters with a new title each at the same time. Izzy is the 4th INTCH in our household, I have no clue on the Norwegian titles we have during the years, but they are numerous.

Then to the tervs:

As always it is INTCH NUCH DKCH DKV-11 BDSG-01 WÜP Gulliver von Negro Diosa (t) that is the most exciting for my part. The dog that was officially retired in February when gaining the BOB. He was entered again "as the show was so close to our home". I was looking in the catalog and among the 2416 dogs he was definitely the oldest of them all. I always think that his age soon has to put an end for his great results in the ring, but not this time either. He was 2nd best male and BOBveteran. In BISveteran he was shortlisted among the 6 best, but not placed among the 4. I still don't understand who is going to replace him the day this is going to end. I also don't understand how he can defeat nice championmales that are 8 years younger than him.

Woodshine's Regal Swansea (t) arrived at the show with an attitude that gave me some clues on how this was going to work out. Everyone at the show were there just to say hello to her and she was bouncing around to greet every person she met on her way in. This turbo-terv is not easy to stop when she has decided to go for her one-man-show and this day was no different. She entered the ring by tearing down the ringtape and turning the plates showing which place you get in the ring, and was trying her best to make me fall over at the same time. You should assume that a dog that knows everything also knows what a "stand-stay" command is, but at that day it meant stand, down, sit, jump, reverse and most other that doesn't show a dog on 4 legs. It felt like we were at a gymnastic show. This was also showing when the judge came to check her out. Full speed, hit him where it hurts the most on a man, luckily he just laughed of my shameful excused and said; "What a fantastic mood on that dog, this is how a belgian is supposed to be!" Iza won the openclass and was at the end placed as number 5 with the res.CAC. We are satisfied with that.

When the belgians were finished I was so tired in the body that I didn't care about showing my chinese crested I'Skytrouble's Born To Be Handsome. The last weeks of bad weather has not made my joints any better and I had a very bad back. A lady came over and asked if she could handle him. I knew this would not be very successful and it wasn't. Solan doesn't enjoy being in the ring with others than me, and the few times he has been awarded Very Good has always been with others in the ring. That chinese is a spoiled mommy's boy!

Thanks to Anne Grete, Rita, Una, Jeanette, Heidi, Tone, Vibeke, Hanne and all the rest of you who made this day a very pleasant one for us! And thanks for all the congratulations!